Η εταιρία Αφοί Αυσαρίδη Πρόδρομος και Λάζαρος Ο.Ε αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη μονάδα στον τομέα της βιομηχανικής υπεργολαβίας αλλά και της επεξεργασίας σιδήρου για βιοτεχνίες και ιδιώτες καθώς και των μεταλλικών κατασκευών (μηχανολογικών και αρχιτεκτονικών), η οποία παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και διακρίνεται για την πολύχρονη εμπειρία της και την άμεση εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικό κόστος.
Η εταιρία με τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος συνεχώς ανανεώνεται, αποτελούμενο από μηχανές προγραμματιζόμενες μέσω Η/Υ, όπως αυτόματες διατρητικές μηχανές Punching, στραντζόπρεσσες CNC, ψαλίδια κοπής CNC, ζουμπαδοψάλιδα, πριόνια, μηχανές συγκόλλησης κτλ, με ειδικευμένο προσωπικό στο τομέα της μεταποίησης σιδήρου (μηχανολόγους μηχανικούς, πιστοποιημένους ηλεκτροσυγκολλητές, εργοδηγούς, χειριστές εργαλειομηχανών) καταφέρνει να ικανοποιεί κάθε απαίτηση για την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων.
Η δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη σε συνδυασμό με τον πλούσιο και υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρίας, ο οποίος προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγούν σε μία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Έτσι, είμαστε σε θέση να παράγουμε απεριόριστη ποικιλία προϊόντων σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες σύμφωνα πάντα με τα σχέδια και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του πελάτη.
Κάθε παραγγελία αντιμετωπίζεται ως ένα μοναδικό project, αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον μελετητικό τομέα ξεχωριστά.
Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του πελάτη σχεδιασμό και την καθετοποιημένη παροχή υπηρεσιών από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν.
Έτσι, ικανοποιούμε τους πελάτες μας σε άμεση συνεργασία μαζί τους από το σχεδιασμό, την κοπή, την διαμόρφωση, το μοντάρισμα, τις συγκολλήσεις, την βαφή μέχρι τον ποιοτικό έλεγχο και την συσκευασία-αποστολή με τρόπο αξιόπιστο, με λύσεις οικονομικά προσιτές, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις τους.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε πλήθος εταιρειών, όπως:

  1. Τεχνικές εταιρίες
  2. Κατασκευαστικές εταιρίες
  3. Εταιρίες εξοπλισμού καταστημάτων
  4. Διαφημιστικές εταιρείες
  5. Βιοτεχνίες
  6. Κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων
  7. Μηχανουργεία